Jetske Burgers English for Adults

Cursus Engels voor volwassenen. Corona veilig !
Voor alle leeftijden; van jong-volwassenen tot senioren. Groeplessen Conversatie voor beginners, gevorderden en vergevorderden in Breda, Ulvenhout en Rijsbergen.

De indeling van de lesruimtes is aangepast op bovenstaande voorschriften.

Bij binnenkomst van de lesruimte dient gebruik te worden gemaakt van de aanwezige desinfecterende handgel.

De afstand tussen de leerlingen is 1,50 meter.

Er wordt gewerkt met kleine groepen leerlingen (afhankelijk van de leslocatie).

Laten we allemaal ons best doen om gezond te blijven!

Jetske Burgers English for Adults en het coronavirus (COVID-19).

Jetske vindt het erg belangrijk dat alle cursussen corona-veilig kunnen plaatsvinden.

De volgende maatregelen worden genomen ter voorkoming van besmetting:

Cursisten met verkoudheidsverschijnselen worden dringend verzocht thuis te blijven.

De voorschriften van het RIVM worden opgevolgd.

Alle leerlingen dienen eveneens de RIVM-voorschriften op te volgen; zie onderstaande website.

aaaaaaaaaaaaiii